Advokátska kancelária
JUDr. Marek Czompoly s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava

+421 2 5479 1521
office@czompoly.sk

Reg. SAK č. 4170
IČO: 47 234 547
IČ DPH: SK2023287981
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava
č. účtu: 2900369451/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0029 0036 9451

Napíšte nám

Ak máte otázky súvisiace s poskytovaním právnych služieb prostredníctvom našej advokátskej kancelárie radi Vám ich zodpovieme. Stačí ak vyplníte a odošlete nasledovný formulár alebo svoju otázku zašlete na našu e-mailovú adresu: office@czompoly.sk

Copyright © 2005-2022 MAMEDIA, s.r.o.