Advokátska kancelária
JUDr. Marek Czompoly s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava

+421 2 5479 1521
office@czompoly.sk

Reg. SAK č. 4170
IČO: 47 234 547
IČ DPH: SK2023287981
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava
č. účtu: 2900369451/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0029 0036 9451

Profil

Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o. sa špecializuje na sporovú agendu so zameraním na komplexnú správu a vymáhanie pohľadávok. Advokátska kancelária zabezpečuje právne zastupovanie klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi, zastupuje klientov v exekučných konaniach, dedičských konaniach, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Advokátska kancelária sa pri svojej činosti zaoberá vývojom a nasadzovaním metód automatizovaného spracovania dát v procese vymáhania pohľadávok. Vďaka využívaniu moderných informačných technológií, profesionalite odborného personálu a optimalizácií pracovných postupov dokáže advokátska kancelária vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám klientov pri garancii kvality poskytovaných právnych služieb. Medzi dlhoročných klientov advokátskej kancelárie patria významné bankové domy pôsobiace v Slovenskej republike. Pri spolupráci sa advokátska kancelária zameriava na dlhodobý vzťah s klientom, pričom všetkým zvereným prípadom venuje maximálnu pozornosť.

Advokátska kancelária bola iniciátorm projektu Register úpadcov, konkurzov a likvidácií SR prevádzkovanom na internetových stránkach www.upadca.sk. Register využívajú v súčasnosti pri správe a vymáhaní pohľadávok renomované advokátske kancelárie, exekútorské úrady, významné obchodné spoločnosti, banky, inštitúcie štátnej správy a samosprávy.

Copyright © 2005-2021 MAMEDIA, s.r.o.