english

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Czompoly s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava

+421 2 5479 1521
Fax: +421 2 5479 1521
office@czompoly.sk

Reg. SAK č. 4170
IČO: 47 234 547
IČ DPH: SK2023287981
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava
č. účtu: 2900369451/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0029 0036 9451

Profil

Advokátska kancelária JUDr. Mareka Czompolyho zabezpečuje komplexný právny servis najmä v oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva od roku 2005, pôvodne ako fyzická osoba - advokát. V roku 2011 sa kancelária transformovala z fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o.

Kancelária sa pri svojej činosti intenzívne zaoberá vývojom a nasadzovaným metód automatizovaného spracovania dát v procese vymáhania pohľadávok, pričom v tejto oblasti zabezpečuje dlhodobo komplexnú správu pri vymáhaní pohľadávok pre viacerých významných klientov na celom území Slovenskej republiky.

Vďaka využívaniu najmodernejších informačných technológií, profesionalite odborného personálu a optimalizácií pracovných postupov dokáže kancelária vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám klientov pri garancii kvality poskytovaných právnych služieb. Medzi najvýznamnejších klientov kancelárie patrí významný poskytovateľ stavebného sporenia v Slovenskej republike a jedna z najväčších splátkových spoločností v Európe poskytujúca úvery nebankovým spôsobom. Pri spolupráci sa kancelária zameriava na dlhodobý vzťah s klientom, pričom všetkým zvereným prípadom venuje maximálnu pozornosť.

Pri svojej činnosti advokátska kancelária úzko spolupracuje s exekútorskými úradmi a pravidelne zostavuje rebríček ich úspešnosti. Advokátska kancelária bola jedným z hlavných iniciátorov a konzultantov projektu Register úpadcov, konkurzov a likvidácií SR prevádzkovanom na internetových stránkach www.upadca.sk. Register využívajú v súčasnosti pri správe a vymáhaní pohľadávok viaceré renomované advokátske kancelárie, exekútorské úrady, významné obchodné spoločnosti, banky, inštitúcie štátnej správy a samosprávy.

Copyright © 2005-2020 MAMEDIA, s.r.o.