english

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Czompoly s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava

+421 2 5479 1521
Fax: +421 2 5479 1521
office@czompoly.sk

Reg. SAK č. 4170
IČO: 47 234 547
IČ DPH: SK2023287981
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava
č. účtu: 2900369451/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0029 0036 9451

Kde nás nájdete

Sídlo advokátskej kancelárie je situované na Ventúrskej ulici č. 16 v Bratislave.Zobrazte mapu vo väčšom rozlíšení
Copyright © 2005-2019 MAMEDIA, s.r.o.